open
close

News

23 December 2004

NOB sells three television companies to Nimbus

NOB Holding and Nimbus have agreed on the sale of the television companies DutchView, Ciris and CamCompany. The transaction takes place in view of the intended privatisation of NOB.

NOB sells three television companies to Nimbus

De Hilversumse televisiebedrijven DutchView, Ciris en CamCompany gaan over van NOB Holding, een 100% deelneming van de Staat der Nederlanden, naar de Zeister investeringsmaatschappij Nimbus. De drie bedrijven richten zich op respectievelijk meercamera opnamen voor televisie en internet (reportagewagens en studio’s), de nabewerking van televisie-opname (editing en montage) en zg. ééncamera opnamen. Tezamen vormen zij een full service aanbod van televisiefaciliteiten voor omroepen en omroepproducenten. De drie bedrijven zullen door Nimbus worden voortgezet onder een gemeenschappelijke holding. Beoogd is dat Bernard Kobes, thans algemeen directeur van DutchView, de leiding krijgt van deze nieuwe holding.

Nimbus is een investeringsmaatschappij gericht op ondernemingen met verbeterpotentieel. Nimbus kenmerkt zich door een “hands-on” benadering en is actief betrokken bij het beleid van de bedrijven waarin zij participeert. Nimbus investeert in bedrijven variërend in omzet van € 5 miljoen tot € 400 miljoen en neemt altijd een meerderheidsbelang. Hoewel meer dan de helft van de bedrijven waarin Nimbus participeert in het buitenland zit, hebben alle investeringen hun oorsprong in Nederland.

De transactie vindt plaats in het kader van de voorgenomen privatisering van NOB. Eerder verkocht NOB het Media Park in Hilversum aan TCN Property Projects en een vijftal facilitaire bedrijven in Nederland, België, Duitsland en Hongarije aan branchegenoot United Broadcast Facilities. Voorts verkocht NOB in de afgelopen jaren een groot aantal overige deelnemingen en diverse vastgoedobjecten elders in Nederland.

Met de verkoop van DutchView, Ciris en CamCompany zijn in totaal 475 arbeidsplaatsen (fte’s) en een totale omzet van € 50 miljoen gemoeid. Het bestaande ondernemingsbeleid zal worden voortgezet. De overname zal geen nadelige gevolgen hebben voor het personeel. De CAO blijft gehandhaafd evenals de positie bij pensioenfonds PNO, het Sociaal Plan NOB 2004 en de overige arbeidsvoorwaarden.

Na de verkoop resteren binnen NOB Holding nog slechts NOB Cross Media Facilities, dat de uitzendingen en de daarmee samenhangende verbindingen voor – in hoofdzaak – de publieke omroepen verzorgt, alsmede twee kleinere minderheidsdeelnemingen en een vastgoedobject in Amsterdam. Met Publieke Omroep vinden gesprekken plaats over de overname van NOB Cross Media Facilities.

Marius Jonkhart, president-directeur van NOB Holding over de voorgenomen transactie: “Dit is een belangrijke stap in de afronding van de privatisering van de NOB bedrijven. Ik ben blij dat het onder de moeilijke omstandigheden in de Nederlandse markt voor televisiefaciliteiten gelukt is voor DutchView, Ciris en CamCompany een goede aandeelhouder te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat de bedrijven met Nimbus als aandeelhouder een goede toekomst tegemoet gaan.”

Ook Ed van Dijk, partner van Nimbus, toonde zich verheugd: “Wij zijn enthousiast over deze transactie en kijken er naar uit om, na een lange periode van onderhandelen, aan de slag te kunnen. Er verandert op dit moment natuurlijk veel in de wereld van televisie en dus ook voor facilitaire bedrijven. Wij hebben echter een zeer positief beeld gekregen van de kwaliteiten van Ciris, CamCompany en Dutchview en denken op basis daarvan een waardevolle rol te kunnen spelen en deze veranderende markt”.

Op korte termijn zal advies worden gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad van NOB over de voorgenomen verkoop van DutchView, Ciris en CamCompany aan Nimbus. De definitieve transactie behoeft nog de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van NOB Holding en de Staat der Nederlanden als 100% aandeelhouder, alsmede van de Supervisory Board van Nimbus. Naar verwachting zal de transactie in de loop van februari 2005 kunnen worden afgerond. Over de transactieprijs worden geen nadere mededelingen gedaan.